Pensioen 1-2-3

Beste (gewezen) deelnemer,

Welkom bij Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF Waterbouw). U bouwt verplicht pensioen op bij BPF Waterbouw als u in dienst bent bij een werkgever die deel neemt aan de regeling van BPF Waterbouw. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Waarom uw pensioenregeling vergelijken?
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met de pensioenvergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder of niet?

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Laag 2 (klik door in laag 1) is een verdieping van alle onderwerpen uit laag 1. In laag 2 vindt u alle belangrijke kenmerken van de pensioenregeling. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 vinden op deze website. 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op?

Welke keuzes heeft u zelf?

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke kosten maken wij?

Wanneer moet u in actie komen?